:: index :: Széchenyi István Egyetem :: alkalmazott informatika (N_IN17) :: tantárgyi követelmények ::
tartalom
céginfó
elérhetQségünk
szolgáltatásaink
ISO minQségbiztosítás
honlap készítés
partnereink
autósiskoláknak
fórum
 
 
Tantárgyi követelmények


2002/2003 őszi félév

A tantárgy címe:  Informatika / Alkalmazott informatika.

A tantárgy kódja: N_IN17

A tantárgy célja:

Az Alkalmazott informatika c. tárgy oktatásának célja, hogy az „Informatikai alapismeretek” tárgy keretében, az információs rendszerek tervezésének elveit, a tervezés módszereit és eszközeit bemutató előadások után a hallgatók megismerjék a gyakorlatban felmerülő problémákat. Olyan informatikai - management ismeretekkel kell rendelkezniük, amelyekkel segíteni tudják a korszerű információs rendszerek bevezetését. A tervezési munkákat segítő számítógéppel támogatott tervezési lehetőségek megismertetik a hallgatókat a korszerű eszközök használatában rejlő előnyökkel. A gazdasági információs rendszereket támogató alkalmazói programcsomagok bemutatásával és használatukkal a gyakorlati alkalmazás készségét kívánjuk fejleszteni. Az előadásokon és a gyakorlatokon a tárgy foglalkozik az Internet kialakulásával, alapjaival, az elektronikus kereskedelem informatikai – közgazdasági összefüggéseivel, a gyakorlati alkalmazásának lehetőségeivel.
Oktatásra kerül: Gazdálkodási szakon, valamennyi szakirányon.
   
Tantervi forma:  Előadás: 1 óra/hét (2 hetente 2 óra, páros naptári heteken)
Gyakorlat:  1 óra/hét (3 hetente 3 óra)
 
Előadó: Dr. Csonka Béla György
 
Gyakorlatvezető: Dr. Csonka Béla György

Laboratóriumi követelmény:

A félév során, az első héten elhangzó BÉR’2003 előadásra alapozva, gyakorlatvezető irányításával megismerkednek a hallgatók a gazdasági programcsomagok alkalmazási lehetőségével, a programcsomagok számítógépen való futtatásának gyakorlatával, készség szinten elsajátítják egy egyszerűbb a szoftveralkalmazással kapcsolatos teendőket. Mód van a programcsomag demó verziójának otthoni alkalmazására is.

Gyakorlati követelmény:

 • A félév során három alkalommal kell írásos anyagot, dolgozatot beadni minimum három A4-es terjedelemben. A választott cikk, alapdokumentum tetszőleges lehet, az alábbi témakörökben:
  • E-kereskedelem
   • Beadási határidő: 2003.okt.21, 9:40-ig
   • Beadás helye: F előadó
  • o Információs rendszerek fejlesztésével, új információs rendszer bevezetésével, a fejlesztés, bevezetés menedzselésével, a szoftver kiválasztásának módszerével, az informatikai minőségirányítás problémáival foglalkozó témákból választandó
   • Beadási határidő: 2003. nov.18, 9:40-ig
   • Beadás helye: F előadó
  • Szabadon választható téma az Alkalmazott informatika tárgyköréből
   • Beadási határidő: 2003. dec. 2, 9:40-ig
   • Beadás helye: F előal
 • A dolgozat MS-WORD kompatibilis szövegszerkesztővel, legfeljebb 13-as betűtípussal, másfeles sortávolsággal készüljön
 • A dolgozatot 3.5”-os hajlékony mágneslemezen kell beadni, és mellékelni kell az eredeti cikk (cikkek) fénymásolt példányát. Ha az eredeti cikk is WORD, vagy HTML (ld. Internet) formátumban áll rendelkezésre, akkor ez is mellékelhető a beadott lemezen.
 • A dolgozat tartalmazza a pontos irodalomjegyzéket.

Számonkérés:

A félév vizsgával zárul. A vizsga két részből áll:

 • a gazdasági programcsomag alkalmazási készségét bizonyítandó
 • az előtanulmányokra építve a minimálisan elvárható számítógép-kezelői ismereteket, operációs rendszer (DOS-WINDOWS) ismereteket,
 • az előadáson illetve a gyakorlatokon elhangzottakra alapozva a bérszámfejtési ismereteket,
 • a BER'2003 programmal adott feladat elvégzéséből álló, gazdasági programcsomag alkalmazási ismereteket felmérő gyakorlati részből,
 • az előadásokon elhangzottak alapján rendszerfejlesztési elméleti és gyakorlati ismereteket felmérő részből áll. E második részben írásban kell számot adni. Az érdemjegy a két értékelésből tevődik ki.
 • A vizsgaidőszakban, délelőtti időpontokban a gyakorlati jegyet 20 fős csoportokban lehet megszerezni, délután az elméleti anyagból kell írásban, majd szóban számot adni
 • A gyakorlati záró feladat elvégzésére 25 perc áll rendelkezésre. A záró feladat során az operációs rendszer, valamint a BÉR'2003 programcsomag alkalmazási készségéről kell számot adni. A végső megajánlott jegy a gyakorlati jegy (súlyozása: 30%), ill. az elméleti anyagból tett vizsgajegy átlaga (súlyozása. 70 %).

Oktatásra kerülő fontosabb témakörök:

 • BÉR'2003 - a munkabér elszámolásának elvei. Az 2003. évi bérszabályozás fontosabb elemei.
 • Az információs rendszerek típusai: adatfeldolgozási, vezetői, stratégiai információs rendszerek
 • Az információtechnológia és az információs rendszerek fejlesztésének összhangja, gyakorlati megvalósítása.
 • Az IS/IT fejlesztésének gyakorlatban előforduló problémái
 • Az IS/IT fejlesztéseket támogató magatartásforma alapjai
 • A stratégiai információs rendszer kialakításának szabályai
 • Vezetői döntéstámogató és elektronikus üzleti megoldások Magyarországon (Business Objects, Tender)
 • Minőségirányítás informatikai problémái
 • Elektronikus kereskedelem, e-business

Szakirodalom:

Dr. Halassy Béla EMBER - INFORMÁCIÓ - RENDSZER
Erdei Magdolna Őfelsége az ügyfél (CRM a gyakorlatban)
Dr. Raffai Mária Az Információ fél évszázada
Dr. Raffai Mária Információrendszer-fejlesztés
  Vállalatirányítási információs rendszerek Magyarországon
  Vezetői döntéstámogató és elektronikus üzleti megoldások - Magyarországon
Daniel S. Janal Online marketing kézikönyv. I.-II.
Walter H. Bock és tsai Internetkalauz üzletembereknek
Mojzes Imre, Talyigás Judit Elektronikus kereskedelem
Csala Péter és tsai. Informatika alapjai

Az előadó az előadásokon további szakirodalmi hivatkozásokat ad meg, a napi informatikai történésekhez igazodva. A szakirodalmi hivatkozások és az előadások gyakorlatok anyagának részletesebb kifejtése megtekinthetőek a www.softeam.hu/sze honlapon az IN17 menüpont alatt.

 Dr. Sziray József
Dr. Csonka Béla György
tanszékvezető
egyetemi adjunktus

Győr, 2003-10-01

:: webmaster :: kezdőoldal ::