:: index :: szabálysértések és következményeik ::
tartalom
céginfó
elérhetQségünk
szolgáltatásaink
ISO minQségbiztosítás
honlap készítés
partnereink
autósiskoláknak
Széchenyi Egyetem
fórum
 
 
Szabálysértések és Következményeik
ORFK - Országos Balesetmegelõzési Bizottság
 
Jármûvezetés az eltiltás tartalma alatt
[bírósági  hatáskör]

elzárás vagy 150.000 Ft
Ittas vezetés, vagy a vezetés átengedése ittas személynek
100.000 Ft + eltiltás
Sebességtúllépés*
100 km/h  alatti megengedett sebesség túllépése a felével (pl. 50 km/h helyett 75 km/h), illetõleg 100 km/h vagy nagyobb megengedett sebesség túllépése az egyharmadával (pl. 120 km/h helyett 160 km/h)

60.000 Ft + eltiltás
Elsõbbség meg nem adása, szabálytalan elõzés általában*
50.000 Ft
hirtelen fékezésre vagy irányváltoztatásra kényszerítéssel

100.000 Ft + eltiltás
Szabálytalan áthaladás vasúti átjárón*
60.000 Ft + eltiltás
Tehergépkocsi-forgalmi korlátozások megszegése*
100.000 Ft +eltiltás
Autópálya-matrica kiragasztásának elmulasztása*
100.000 Ft + eltiltás
Közlekedésigazgatási szabályok megsértése*
(pl. vezetõi engedély lejárt, nincs környezetvédelmi igazolólap, elmulasztották az átírást, rendszámtábla, érvényesítõ címke, forgalmi engedély, törzskönyv hamisított, stb.)

30.000 Ft
Érvénytelen hatósági engedély vagy jelzés
50.000 Ft
Mûszaki vizsgálat elmulasztása
20.000 Ft
Minden egyéb közlekedési szabálysértés***
30.000 Ft
Megjegyzés: helyszíni bírságot szabhat ki: a rendõr
A közúti közlekedés rendjének megzavarása
(egészség, testi épség, élet veszélyeztetése, könnyû testi sérülés okozása)

100.000 Ft + eltiltás
Engedély nélküli vezetés¹, és a vezetés átengedése engedély nélküli személynek
100.000 Ft + eltiltás
Mûszaki hibás jármû vezetése*
(hibás kormány, fék, féklámpa, irányjelzõ, bal oldali elsõ vagy hátsó helyzetjelzõ lámpa)

50.000 Ft + eltiltás
Közúti jelzéssel kapcsolatos szabálysértés*
(közúti jelzés jogosulatlan elhelyezése, megváltoztatása, felismerhetetlenné tétele, mûködtetése
vagy eltávolítása, jelzõõr állítása)
50.000 Ft
Útügyi szabálysértés**
(út engedély nélküli felbontása, elfoglalása, útcsatlakozás építése, útárok feltöltése, útfenntartási anyag szétszórása, úton végzett munka jelzésének elmulasztása, út vagy mûtárgy megrongálása, természetvédelmi területen az útról letérés)

50.000 Ft
Veszélyes áru szabálytalan szállítása
100.000 Ft
Gépjármû-okmányokkal elkövetett szabálysértés*
(menet- vagy fuvarokmány, utaslista, üzemeltetõi nyilatkozat, utazási, vagy bérleti szerzõdés hiánya, ezek vezetésének elmulasztása)

30.000 Ft
Vasúti szabálysértés
(elzárt részeken kerékpárral, egyéb jármûvel közlekedés, vágányokon átjárás, sínpályára tárgy helyezése)

30.000 Ft
** a polgármesteri hivatal ügyintézõje, a közterületfelügyelõ, a természetvédelmi õr.
*** a rendõr, egyes esetekben a közterület-felügyelõ is. A helyszíni bírság összege 500 Ft-tól 10.000 Ft-ig terjedhet.
 
 
:: webmaster :: kezdőoldal ::