TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

2005/2006 tavaszi félév

 

A tantárgy címe:     Rendszerfejlesztés számítógéppel.

A tantárgy kódja:    N_IN21

A tantárgy célja:

Az Rendszerfejlesztés számítógéppel c. tárgy oktatásának célja, hogy az információs rendszerek tervezésének elveit, a tervezés módszereit és eszközeit bemutató előadások után a hallgatók megismerjék egy CASE eszközzel való fejlesztés elveit és gyakorlatát.  Olyan informatikai - management ismeretekkel kell rendelkezniük, amelyekkel segíteni tudják a korszerű információs rendszerek fejlesztését, bevezetését. A tervezési munkákat segítő számítógéppel támogatott tervezési lehetőségek megismertetik a hallgatókat a korszerű eszközök használatában rejlő előnyökkel.

Oktatásra kerül:     Rendszerfejlesztő  szakirányon.

Tantervi forma:     Előadás/gyakorlat:          2 óra/hét

Előadó:                    Dr. Csonka Béla György

Gyakorlatvezető:    Dr. Csonka Béla György

Laboratóriumi  követelmény:       

·        a kiadott feladatot el kell készíteni a WinDev CASE eszköz alkalmazásával. A feladatot a hallgatók határozzák meg, a gyakorlatvezetővel csak egyezetik, a megfelelő színvonalú feladat kialakítása érdekében.

  • Az előadáson elhangzó WinDev általános áttekintéshez kapcsolódva az WinDev TUTORIAL programon begyakorolják a WinDev fejlesztő alkalmazását, és megismerik ezek eszközeit, a CASE eszköz filozófiáját
  • A gyakorlatokon a megjelenés nem kötelező.
  • A WinDev 7.5 csak hardverkulccsal indítható, ezért a feladat elkészítését, a gyakorlást csak az előadásokon, gyakorlatokon lehet megoldani. Erre külön időpontokat nem tudunk biztosítani, a hardverkulcsot pedig nem tudjuk a hallgatóknak – otthoni gyakorlás céljára – átadni.  

Gyakorlati követelmény:

·        A kiadott feladat elkészítése, futtaható állapot létrehozása

         Számonkérés:

  • A félév vizsgával zárul.
  • A vizsgán egy megadott feladatot kell a WinDev 7.5 CASE eszközzel elkészíteni
  • A vizsgán be kell mutatni az elkészített programot, és a program futtatásával kapcsolatos kérdésekre kell választ adni

 

Szakirodalom

WinDev 7.5 Tutorial

 

 

Az előadó az előadásokon további szakirodalmi hivatkozásokat ad meg, a napi informatikai történésekhez igazodva. A szakirodalmi hivatkozások és az előadások gyakorlatok anyagának részletesebb kifejtése megtekinthetőek a www.softeam.hu/sze honlapon az IN21 menüpont alatt

 

                                                                                                                         

 

      Dr. Sziray József                                                                         Dr Csonka Béla György

         tanszékvezető                                                                               egyetemi adjunktus

 

 

                                                                                                                          

Győr, 2006. február 9.

 

 

Feltett kérdésekre kiegészítés:

 

1. 2006.05.10 15:30, D 101: be kell adni a kiadott feladat dokumentációját elektronikus formában (ezt lehet a csonka@sze.hura is beadni, 2006.05.09.24:00-ig), és az elkészített a WinDev-el elkészített feladatot.

            1.1. A dokumentáció tartalmazza a funkciólistát és az input output adatokat, az www.sze.hu/~csonka/in21 alatt lévő minta dokumentum szerint.

            1.2. A WinDev-ből csak az adatmodellt kell kinyerni.

2. Az aláírás megszerzésének feltétele a dokumentációk leadása.

3. Ha a feladatot nem adják be határidőre, akkor azt különeljárási díj ellenében a vizsgájukon is bemutatható. Vizsgát csak leadott feladat ellenében elehet elkezdeni. Ha a beadott feladat a vizsgára jelentkezéskor nem működik, az érdemjegy elégtelen.