TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

2007/2008 őszi félév

 

A tantárgy címe:     Informatika / Alkalmazott informatika.

A tantárgy kódja:    N_IN17

A tantárgy célja:

Az Alkalmazott informatika c. tárgy oktatásának célja, hogy az „Informatikai alapismeretek” tárgy keretében, az információs rendszerek tervezésének elveit, a tervezés módszereit és eszközeit bemutató előadások után a hallgatók megismerjék a gyakorlatban felmerülő problémákat. Olyan informatikai - management ismeretekkel kell rendelkezniük, amelyekkel segíteni tudják a korszerű információs rendszerek bevezetését. A tervezési munkákat segítő számítógéppel támogatott tervezési lehetőségek megismertetik a hallgatókat a korszerű eszközök használatában rejlő előnyökkel. A gazdasági információs rendszereket támogató alkalmazói programcsomagok bemutatásával és használatukkal a gyakorlati alkalmazás készségét kívánjuk fejleszteni. Az előadásokon és a gyakorlatokon a tárgy foglalkozik az Internet kialakulásával, alapjaival, az elektronikus kereskedelem informatikai – közgazdasági összefüggéseivel, a gyakorlati alkalmazásának lehetőségeivel.

Oktatásra kerül:     Gazdálkodási szakon, valamennyi szakirányon.

Tantervi forma:     Előadás:                         1 óra/hét (a következő napokon 2 óra előadás: okt.1, okt.8, okt.15, okt.29, november 5)

                                 Gyakorlat:                      1 óra/hét (3 hetente 3 óra)

Előadó:                    Dr. Csonka Béla György

Gyakorlatvezető:    Dr. Csonka Béla György

Laboratóriumi  követelmény:       

Gyakorlati követelmény:

        

Számonkérés:

A félév vizsgával zárul. A vizsga két részből áll:

·        a gazdasági programcsomag alkalmazási készségét bizonyítandó

·        az előtanulmányokra építve a minimálisan elvárható számítógép-kezelői ismereteket, operációs rendszer (DOS-WINDOWS) ismereteket,

·        az előadáson illetve a gyakorlatokon elhangzottakra alapozva a bérszámfejtési ismereteket,

·         a BER'2007 programmal adott feladat elvégzéséből álló, gazdasági programcsomag alkalmazási ismereteket felmérő gyakorlati részből,

·        az előadásokon elhangzottak alapján rendszerfejlesztési elméleti és gyakorlati ismereteket felmérő részből áll. E második részben írásban kell számot adni. Az érdemjegy a két értékelésből tevődik ki.

·        A vizsgaidőszakban, délelőtti időpontokban a gyakorlati jegyet 20 fős csoportokban lehet megszerezni, délután az elméleti anyagból kell írásban, majd szóban számot adni 

·         A gyakorlati záró feladat elvégzésére 25 perc áll rendelkezésre. A záró feladat során az operációs rendszer, valamint a BÉR'2007 programcsomag alkalmazási készségéről kell számot adni. A végső megajánlott jegy a gyakorlati jegy (súlyozása: 30%), ill. az elméleti anyagból tett vizsgajegy átlaga (súlyozása. 70 %).

 

Oktatásra kerülő fontosabb témakörök:

 

Szakirodalom

Dr. Halassy Béla                           EMBER – INFORMÁCIÓ – RENDSZER

Erdei Magdolna                            Őfelsége az ügyfél (CRM a gyakorlatban)

Dr. Raffai Mária                           Információrendszer-fejlesztés

                                                    Vállalatirányítási információs rendszerek Magyarországon

Vezetői döntéstámogató és elektronikus üzleti megoldások –Magyarországon

 

Az előadó az előadásokon további szakirodalmi hivatkozásokat ad meg, a napi informatikai történésekhez igazodva. A szakirodalmi hivatkozások és az előadások gyakorlatok anyagának részletesebb kifejtése megtekinthetőek a www.softeam.hu/sze honlapon az IN17 menüpont alatt

 

                                                                                                                          

      Dr. Sziray József                                                                         Dr Csonka Béla György

         tanszékvezető                                                                               egyetemi adjunktus

 

 

                                                                                                                          

Győr, 2007. október 1.